Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου2 Δ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «ΚΕΚ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» ανακοινώνει ότι ΑΡΧΙΖΕΙ την ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ του προγράμματος ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ MARKETING», εκπαιδευτικό επίπεδο ΛΥΚΕΙΟ. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», είναι διάρκειας 120 ωρών (80 ώρες θεωρία και 40 ώρες πρακτική). Απευθύνεται σε 18 ωφελούμενους, οι οποίοι μπορεί να είναι εργαζόμενοι, εποχιακά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται σε (ή πρόκειται να αναλάβουν) θέσεις συναφείς με το αντικείμενο του προγράμματος στους κλάδους των ξενοδοχείων και της εστίασης. Ο κάθε Ωφελούμενος που έχει επιλεγεί θα έχει τη δυνατότητα:

  • Να αποκτήσει εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες μέσω επιδοτούμενης κατάρτισης 120 ωρών με 6 €/ώρα (σύνολο 720€). 
  • Να έχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με το ΚΕΚ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ στα παραπάνω τηλέφωνα, από 09:00-17:00μ.μ., 18:00-20:00μ.μ.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.


ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΏΝ, ΝΑΥΤΙΛΊΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ

ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ\
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου