Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 2018


Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας ενημερώσουμε, για τη δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49  για εργαζομένους  σε επιχειρήσεις βάσει της αναμενόμενης  προκήρυξης των προγραμμάτων από τον ΟΑΕΔ.
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, φορείς υλοποίησης είναι οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους  φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών, οι οποίοι συνεργάζονται με πιστοποιημένα ΚΕΚ για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις.

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης:
Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις:
  • που επιθυμούν να καταρτίσουν ανέξοδα το προσωπικό τους και είναι μέλη των  φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
  • που καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45%  για τους εργαζόμενούς τους για το έτος 2018.
  • που απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους.
  • που το πρόγραμμα  κατάρτισης το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
  • που δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Υποχρεώσεις συλλόγου:
Οι υποχρεώσεις του συλλόγου σχετικά με τα  προγράμματα   περιορίζονται στα παρακάτω:
  1. Την έγκαιρη διάθεση προς την εταιρία μας όλων των δικαιολογητικών, εντύπων και λοιπών στοιχείων απαραίτητων για τη σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης
  2. Ενημέρωση των μελών του σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.
  3. Είσπραξη των χρημάτων από τον ΟΑΕΔ.
  4. Την υπόδειξη  τίτλων  προγραμμάτων που θεωρείτε κατάλληλους για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις – μέλη σας και οι οποίοι πιστεύετε ότι θα κάνουν τους εργαζόμενους πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Όροι υλοποίησης των προγραμμάτων:
Τα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ  θα  υλοποιηθούν κατά το τρέχον έτος.
Τα προγράμματα αυτά είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και είναι εκτός ωραρίου εργασίας των εργαζομένων.
Στο κάθε πρόγραμμα (τμήμα) κατάρτισης μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 25 καταρτιζόμενοι και ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να  συμμετάσχει σε ένα (1) μόνο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.  
Ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας ημερησίως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4)ώρες.
Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20%  του συνόλου των ωρών κατάρτισης
Οι καταρτιζόμενοι που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα λάβουν αποζημίωση για έξοδα διατροφής και μετακίνησης το ποσό των 5,00 €  ανά ώρα κατάρτισης με τραπεζική κατάθεση από τον ΟΑΕΔ σε προσωπικό λογαριασμό. 
Ο σύλλογός σας από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα θα  εξασφαλίσει το ποσό που προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του ΟΑΕΔ,  ως δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος για κάθε πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί με 25 συμμετέχοντες και θα έχει  1.000 πραγματοποιηθείσες ανθρωποώρες, ήτοι 3.000,00€ .


Οι σύλλογοι με τους οποίους υπάρχει πολυετής συνεργασία στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας είναι οι παρακάτω:


Επωνυμία φορέα
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ"
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ "Ο ΕΡΜΗΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ - ΚΟΜΜΩΤΡΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΟΥ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ"
ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ "Ο ΘΑΛΗΣ"
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ / ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ «Ο ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


                                                                                                                                
Έχοντας υπόψη σας ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στον ΟΑΕΔ λήγει σε σύντομο χρονικό διάστημα και πιστεύοντας ότι θεωρείτε ωφέλιμη για την επιχείρησή σας την πρότασή μας για εκπαίδευση του προσωπικού σας αναμένουμε την σύντομη απάντησή σας, είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση (τηλ. Επικοινωνίας: 26410 54550 κ. Θ. Μητουσούδης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου