Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2016


Το ΚΕΚ  ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΕ, έχοντας ως στόχο τη πολυετή συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων, σας ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2016», το οποίο υλοποιείται από Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών για Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.

Η πολυετής συνεργασία μας με έμπειρους εισηγητές σε συνδυασμό με την παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης, αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τον τόπο μας.
Οι επιχειρήσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους με ΙΚΑ και σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πάνω από 25 άτομα.

 Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 32 ώρες, θα υλοποιηθεί σε ώρες εκτός εργασίας και οι συμμετέχοντες θα επιδοτηθούν με 160,00€ καθαρά (5,00€ Χ 32 ώρες), το ποσό θα πιστωθεί σε προσωπικό Τραπεζικό λογαριασμό, σε απευθείας κατάθεση  από τον ΟΑΕΔ.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες της επιλογής των εργαζόμενων  και του Συλλόγου, ανάλογα με το  αντικείμενο της δραστηριότητας τους.

Έχοντας υπόψη σας ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στον ΟΑΕΔ λήγει σε σύντομο χρονικό διάστημα παρακαλώ πολύ απευθυνθείτε στο Σύλλογο σας για ένταξη της επιχείρησης σας και του προσωπικού σας.