Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας

Το πρόγραμμα αφορά 5000 ανέργους, πρώην αυτοαπασχολουμένους, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.
Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018
  • δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας
  • δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019
  • έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος


Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.
Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στις 12.000 ευρώ ανά έτος και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις. Το ποσοστό επιδότησης είναι στο 100%.
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 20/2/2019 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
ΕΔΩ θα βρείτε την πρόσκληση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.