Σάββατο 4 Απριλίου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19


Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

Το πρόγραμμα αφορά επιστήμονες όλης της Επικράτειας που εντάσσονται στους κάτωθι έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους:
α) οικονομολόγοι/λογιστές,
β) μηχανικοί,
γ) δικηγόροι ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή,
δ) ιατροί,
ε) εκπαιδευτικοί,
στ)ερευνητές.

Οι ενταγμένοι βάσει ΚΑΔ δραστηριότητας (κύριας/δευτερεύουσας) στους παραπάνω κλάδους, θα εγγραφούν στο Μητρώο δικαιούχων.

Παρακάτω θα βρείτε τα αρχεία τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε άμεσα, προκειμένου να ενεργοποιήσουμε την επιταγή κατάρτισης σας:

- Έντυπη Αίτησης συμμετοχής στη δράση με συμπληρωμένα τα απογραφικά σας στοιχεία και με επιλογή του θεματικού πεδίου που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε με τηλεκατάρτιση. Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, αποστέλλουμε και αναλυτικό ενημερωτικό έγγραφο με το αναλυτικό πρόγραμμα των θεματικών αντικειμένων κατάρτισης. Τα θεματικά αντικείμενα είναι τα ίδια σε όλους τους παρόχους κατάρτισης

- Εξουσιοδότηση σας προς την εταιρεία μας , σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της πρόσκλησης, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη .

Τα ανωτέρω απαιτούνται για την ενεργοποίηση από μέρους μας της Επιταγής Κατάρτισης σας.

Με την ενεργοποίηση της Επιταγής Κατάρτισης, που θα πραγματοποιηθεί μετά τις 8/4/2020, θα σας αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης και θα λάβετε την προκαταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικού ύψους 400,00€ ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, θα λάβετε το υπόλοιπο του εκπαιδευτικού επιδόματος των 200,00€.
Το ανωτέρω ποσό δεν συμψηφίζεται με καμία οφειλή, είναι ακατάσχετο, είναι αφορολόγητο και δεν εκχωρείται σε κανέναν τρίτο.

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται στο τραπεζικό σας λογαριασμό από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της παρακολούθηση του πλήρους κύκλου σπουδών του προγράμματος τηλεκατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών μέχρι τις 30/4/2020.

Τα παραπάνω σχετικά έντυπα μπορείτε να τα στείλετε στα e-mail: christinamol1997@gmail.com ή karakosd@otenet.gr.

Με εκτίμηση,
Δ. Καρακώστας

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ