Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19


Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

Το πρόγραμμα αφορά επιστήμονες όλης της Επικράτειας που εντάσσονται στους κάτωθι έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους:
α) οικονομολόγοι/λογιστές,
β) μηχανικοί,
γ) δικηγόροι ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή,
δ) ιατροί,
ε) εκπαιδευτικοί,
στ)ερευνητές.

Οι ενταγμένοι βάσει ΚΑΔ δραστηριότητας (κύριας/δευτερεύουσας) στους παραπάνω κλάδους, θα εγγραφούν στο Μητρώο δικαιούχων.

Παρακάτω θα βρείτε τα αρχεία τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε άμεσα, προκειμένου να ενεργοποιήσουμε την επιταγή κατάρτισης σας:

- Έντυπη Αίτησης συμμετοχής στη δράση με συμπληρωμένα τα απογραφικά σας στοιχεία και με επιλογή του θεματικού πεδίου που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε με τηλεκατάρτιση. Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, αποστέλλουμε και αναλυτικό ενημερωτικό έγγραφο με το αναλυτικό πρόγραμμα των θεματικών αντικειμένων κατάρτισης. Τα θεματικά αντικείμενα είναι τα ίδια σε όλους τους παρόχους κατάρτισης

- Εξουσιοδότηση σας προς την εταιρεία μας , σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της πρόσκλησης, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη .

Τα ανωτέρω απαιτούνται για την ενεργοποίηση από μέρους μας της Επιταγής Κατάρτισης σας.

Με την ενεργοποίηση της Επιταγής Κατάρτισης, που θα πραγματοποιηθεί μετά τις 8/4/2020, θα σας αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης και θα λάβετε την προκαταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικού ύψους 400,00€ ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, θα λάβετε το υπόλοιπο του εκπαιδευτικού επιδόματος των 200,00€.
Το ανωτέρω ποσό δεν συμψηφίζεται με καμία οφειλή, είναι ακατάσχετο, είναι αφορολόγητο και δεν εκχωρείται σε κανέναν τρίτο.

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται στο τραπεζικό σας λογαριασμό από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της παρακολούθηση του πλήρους κύκλου σπουδών του προγράμματος τηλεκατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών μέχρι τις 30/4/2020.

Τα παραπάνω σχετικά έντυπα μπορείτε να τα στείλετε στα e-mail: christinamol1997@gmail.com ή karakosd@otenet.gr.

Με εκτίμηση,
Δ. Καρακώστας

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας

Το πρόγραμμα αφορά 5000 ανέργους, πρώην αυτοαπασχολουμένους, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.
Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018
 • δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας
 • δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019
 • έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος


Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.
Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στις 12.000 ευρώ ανά έτος και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις. Το ποσοστό επιδότησης είναι στο 100%.
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 20/2/2019 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
ΕΔΩ θα βρείτε την πρόσκληση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

Αιτήσεις για ΛΑΕΚ 1-49 2018

Σας ενημερώνουμε ότι το Κε.Δι.Βι.Μ2 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗ ΕΠΕ, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 49 άτομα μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018 σε συνεργασία με Τοπικούς Συλλόγους εργοδοτών.
Αντίστοιχα προγράμματα υλοποιούνται με επιτυχία από το φορέα μας τα τελευταία 18 χρόνια.
Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 40 ώρες, υλοποιείται σε 10 ημέρες, κυρίως Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και εκτός ωραρίου εργασίας των εργαζομένων. Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης.
Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00€ ανά εκπαιδευτική ώρα (συνολικά 200€) το οποίο θα κατατεθεί σε τραπεζικό του λογαριασμό από τον ΟΑΕΔ και θα χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Τα επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-49 ατόμων) αποτελούν την ιδανική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις ώστε να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, χωρίς καμία επιβάρυνση, αλλά και για τους εργαζόμενους να καταρτιστούν σε νέα αντικείμενα. Στα προγράμματα αυτά δεν υπάρχει κανένα οικονομικό κόστος για τον εργαζόμενο, ούτε για την επιχείρηση.
Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το τρέχον έτος.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν καθώς και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

ΕΔΩ θα βρείτε την αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Μπορείτε να μας στείλετε την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
 • στα γραφεία μας, Αναστασιάδη 12, 2ος όροφος
 • με email στο aggel_@otenet.gr ή στο info_karakostas@otenet.gr
 • με φαξ στο 2641056960

Υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 2018


Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας ενημερώσουμε, για τη δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49  για εργαζομένους  σε επιχειρήσεις βάσει της αναμενόμενης  προκήρυξης των προγραμμάτων από τον ΟΑΕΔ.
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, φορείς υλοποίησης είναι οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους  φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών, οι οποίοι συνεργάζονται με πιστοποιημένα ΚΕΚ για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις.

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης:
Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις:
 • που επιθυμούν να καταρτίσουν ανέξοδα το προσωπικό τους και είναι μέλη των  φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
 • που καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,45%  για τους εργαζόμενούς τους για το έτος 2018.
 • που απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους.
 • που το πρόγραμμα  κατάρτισης το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
 • που δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Υποχρεώσεις συλλόγου:
Οι υποχρεώσεις του συλλόγου σχετικά με τα  προγράμματα   περιορίζονται στα παρακάτω:
 1. Την έγκαιρη διάθεση προς την εταιρία μας όλων των δικαιολογητικών, εντύπων και λοιπών στοιχείων απαραίτητων για τη σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης
 2. Ενημέρωση των μελών του σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.
 3. Είσπραξη των χρημάτων από τον ΟΑΕΔ.
 4. Την υπόδειξη  τίτλων  προγραμμάτων που θεωρείτε κατάλληλους για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις – μέλη σας και οι οποίοι πιστεύετε ότι θα κάνουν τους εργαζόμενους πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Όροι υλοποίησης των προγραμμάτων:
Τα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ  θα  υλοποιηθούν κατά το τρέχον έτος.
Τα προγράμματα αυτά είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και είναι εκτός ωραρίου εργασίας των εργαζομένων.
Στο κάθε πρόγραμμα (τμήμα) κατάρτισης μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 25 καταρτιζόμενοι και ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να  συμμετάσχει σε ένα (1) μόνο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.  
Ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας ημερησίως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4)ώρες.
Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20%  του συνόλου των ωρών κατάρτισης
Οι καταρτιζόμενοι που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα λάβουν αποζημίωση για έξοδα διατροφής και μετακίνησης το ποσό των 5,00 €  ανά ώρα κατάρτισης με τραπεζική κατάθεση από τον ΟΑΕΔ σε προσωπικό λογαριασμό. 
Ο σύλλογός σας από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα θα  εξασφαλίσει το ποσό που προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του ΟΑΕΔ,  ως δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος για κάθε πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί με 25 συμμετέχοντες και θα έχει  1.000 πραγματοποιηθείσες ανθρωποώρες, ήτοι 3.000,00€ .


Οι σύλλογοι με τους οποίους υπάρχει πολυετής συνεργασία στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας είναι οι παρακάτω:


Επωνυμία φορέα
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ"
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ "Ο ΕΡΜΗΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ - ΚΟΜΜΩΤΡΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΟΥ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ"
ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ "Ο ΘΑΛΗΣ"
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ / ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ «Ο ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


                                                                                                                                
Έχοντας υπόψη σας ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στον ΟΑΕΔ λήγει σε σύντομο χρονικό διάστημα και πιστεύοντας ότι θεωρείτε ωφέλιμη για την επιχείρησή σας την πρότασή μας για εκπαίδευση του προσωπικού σας αναμένουμε την σύντομη απάντησή σας, είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση (τηλ. Επικοινωνίας: 26410 54550 κ. Θ. Μητουσούδης)

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-30) ΕΤΟΥΣ 2017

Το ΚΕΚ  ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΕ, έχοντας ως στόχο τη πολυετή συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων, σας ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2017», το οποίο υλοποιείται από Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών για Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 30 εργαζόμενους.

Η πολυετής συνεργασία μας με έμπειρους εισηγητές σε συνδυασμό με την παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης, αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τον τόπο μας.

Οι επιχειρήσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους με ΙΚΑ και σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πάνω από 30 άτομα.

 Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 32 ώρες, θα υλοποιηθεί σε ώρες εκτός εργασίας και οι συμμετέχοντες θα επιδοτηθούν με 160,00€ καθαρά (5,00€ Χ 32 ώρες), το ποσό θα πιστωθεί σε προσωπικό Τραπεζικό λογαριασμό, σε απευθείας κατάθεση  από τον ΟΑΕΔ.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες της επιλογής των εργαζόμενων  και του Συλλόγου, ανάλογα με το  αντικείμενο της δραστηριότητας τους.

Έχοντας υπόψη σας ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στον ΟΑΕΔ λήγει σε σύντομο χρονικό διάστημα παρακαλώ πολύ απευθυνθείτε στο Σύλλογο σας για ένταξη της επιχείρησης σας και του προσωπικού σας.

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

"Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων"
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Δράσεων Τομέα Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης, με τίτλο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:
·         Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
·         Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. Για την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης οι πάροχοι θα συμβληθούν με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).
Οι ωφελούμενοι της Δράσης, εφόσον επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 1/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης. Ο ωφελούμενος θα λαμβάνει τις υπηρεσίες κατάρτισης μία ημέρα την εβδομάδα, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα εργάζεται στη θέση απασχόλησης στην οποία έχει επιτύχει και τοποθετηθεί, καθώς η δράση της κατάρτισης αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης απασχόλησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Η δράση της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες Δήμων της χώρας που υλοποιείται η Νο 1/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελούμενου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το χρονικό διάστημα απασχόλησης δύναται να παραταθεί χωρίς να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 200 ημερομισθίων προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατάρτιση, κατόπιν εξέτασης του σχετικού αιτήματος του Επιβλέποντα Φορέα και της σύμφωνης γνώμης του δικαιούχου. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ωφελούμενου και η δέσμευση του για την ολοκλήρωση της κατάρτισης και συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία δηλώνεται εγγράφως, και δεν καταβάλλεται ουδέ μία άλλη παροχή, ενίσχυση ή αμοιβή στους Ωφελούμενους.
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 20.640.366,23€ που θα διατεθεί για τον Στόχο 8.1(ii): «Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και αποτελεί μέρος της ευρύτερης Δράσης για την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», σε δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) με συνολικό προϋπολογισμό 108.716.684,23€.
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 24.251 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καταρτισθούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες καθώς και σε θέματα «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας».
Το Κε.Δι.Βι.Μ2 Δ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ που δραστηριοποιείται  αποκλειστικά στην Αιτωλοακαρνανία από το 2002, ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ να συνεργαστείτε μαζί του, εκμεταλλευόμενοι την μακροχρόνια εμπειρία του στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων τόσο σε θέματα κατάρτισης, όσο και πιστοποίησης δεξιοτήτων και προσόντων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2641054550, 26541056960 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: karakosd@otenet.gr