Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Η επιχείρηση Δ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα "Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα"